Slægten

Det ældste danske medlem af slægten er Bernt Suhr (født ca. 1615).

Han indvandrede fra Bremen og han tjente bl.a. under Christian den 5. som leder af Kongens Bryghus.  Hans næstældste søn, Frederik Suhr (født 1644) var bl.a. amtsforvalter over Maribo og Aalholm amter. En af dennes sønner, Bernt Frederik Suhr (født 1677) blev præst og provst i Købelev og Vindeby og fik bl.a. sønnen Johan Peter Suhr (født 1712).

Johan Peter Suhr kom i 1728 i lære hos en hørkræmmer på Gammeltorv i København. Han giftede sig med hørkræmmerens datter, Dorthea Aagaard,  og overtog i 1749 forretningen, der blev til handelshuset J.P. Suhr & Søn.

J.P. Suhrs søn, Ole Bernt Suhr, overtog handelshuset som 23-årig. Forinden var han blevet gift med Dorothea Beckman.Ved Ole Bernt Suhrs død i 1815 overtog hans næstyngste søn, den 23-årige Johannes Theodorus Suhr, ledelsen af handelshuset. I 1816 blev Johannes Theodorus Suhr gift med Caroline Falch. Parret fik ingen børn og efter  Johannes Theodorus Suhrs død i 1858 båndlagdes det meste af hans betydelige formue i Den Suhrske Stiftelse. Dennes første afdeling tilgodeser efterkommere af Johannes Theodorus Suhrs forældre, grosserer Ole Bernt Suhr og hustru Dorothea Beckman, mens dens anden afdeling er oprettet til fordel for bl.a. efterkommere af Caroline Falchs søster, Anna Elisabeth Dorthea Meincke, f. Falch.

Bernt Suhr

Født ca. 1615