Historie

Tidligere
Næste

Johan Peter Suhr, et oldebarn af det ældste danske medlem af slægten Suhr, kom i 1728 i lære hos en hørkræmmer, hvis forretning lå på Gammeltorv, der hvor Den Suhrske Gaard nu ligger. Johan Peter Suhr giftede sig med hørkræmmerens datter og overtog ved svigerfaderens død i 1749 virksomheden, der i de næste 150 år blev kendt som handelshuset “J.P. Suhr & Søn.”.

Efter at gården var nedbrændt under den store brand i 1795, opførtes den nuværende bygning på Gammeltorv.

Handelshuset led store tab ved statsbankerotten i 1813, men blev senere under ledelse af Johannes Theodorus Suhr et af datidens største handelshuse. I 1850’erne erhvervede han bl.a. ejendommene Bonderup og  Merløsegård.

Johannes Theodorus Suhr havde ingen efterkommere i sit ægteskab med Caroline Falch og bestemte, at en stor del af hans formue skulle båndlægges i en stiftelse, fortrinsvis i form af fast ejendom.

Den Suhrske Stiftelse begyndte sin virksomhed i 1859.

Gammeltorv naboejendom

Naboejendommen der ejes af Bestseller har gennemgået en  total ombygning, og vil i 2024 fremstå som på billedet.

Ombygningen er forestået af Design Group Architects