Slotte og herregårde

SØLYST

Af de mange Lystgaarde, som københavnske Rigmænd har opført langs Øresundskysten i Naturromantikkens Tid, bærer Sølyst Prisen, ikke alene ved sin skønne Beliggenhed, men især ved de rige Kulturminder, der knytter sig til dette sommerlige Hjemsted for dansk Aandsliv.

Sølyst

BONDERUP

Midt inde i Sjælland ved Hovedlandevejen, som gaar fra Holbæk til Ringsted, ligger i et roligt bølgende terræn Bonderup mellem træer og med haven gaaende i ét med den lille, smukke Bonderup Skov, der mod Syd grænser til Hallebyaa.

Bonderup

MERLØSEGAARD

Et Skøde af 6. juni 1676 oplyser, at Jørgen Bielcke, Officer, Rigsraad og senere Generalkrigskommissær og Statholder paa Sjælland, der ejede mange godser i Danmark og Norge, overdrager Bøndergods i Store Merløse til Christian V’s daværende Hofkøgemester Laurids Munk. Af dette Bøndergods, der bestod af to sammenlagte Bøndergaarde, oprettede Munk Hovedgaarden Merløsegaard.

Merløsegaard