Ole Bernt Suhr og Dorothea Beckman

Ole Bernt Suhr (1762-1815) og Dorothea Beckman (1759-1842) er forældre til Den Suhrske Stiftelses testator, Johannes Theodorus Suhr (1792-1858).

Ole Bernt Suhr er søn af hørkræmmer og Etatsråd Johan Peter Suhr (1712-1785) og Anna Dorothea Aagaard (1730-1766), som blev gift i 1748 efter at Johan Peter var blevet udlært hos Anna Dorothea’s far Hørkræmmer Aagaard på Gammeltorv – hvor den Suhrske gård nu ligger.

Kun ca. 1 år efter brylluppet (i 1749) døde brudens far og Johan Peter overtog forretningen, som gennem de efterfølgende 150 kom til at bære JP Suhr’s navn. I perioden fra 1749 til JP Suhr’s død i 1785 voksede handelens værdier fra 3200 Rigsdaler til mere end 240.000 Rigsdaler.

JP Suhr og Anna Dorothea fik 8 børn, men kun de 4 døtre og sønnen Ole Bernt blev voksne. Det var derfor naturligt, at Ole Bernt Suhr ved faderens død og på trods af sine kun 23 år overtog handelshuset. Ole Bernt Suhr blev som bekendt gift med Dorothea Beckman. Ole Bernt’s ene søster, Charlotte Sofie Suhr blev gift med bankkommissær, Købmand Andreas Falch, og deres ene datter, Christine Caroline Andrea Falch, blev siden hen gift med sin fætter, Johannes Theodorus Suhr.

Ole Bernt Suhr og Dorothea fik 8 børn, 3 døtre og 5 sønner. Den ældste af sønnerne, som vi kender noget til, er grosserer Diderich Suhr (1787-1836), der med 7 børn er stamfader til Stiftelsen’s ældre linie. Lillebroderen og senere købmand i Nyborg, Ole Bernt Suhr (1789-1858), fik 13 børn og er således stamfader til den yngre linie. Den yngste af sønnerne, etatsråd Johannes Theodorus Suhr (1972-1858), forblev barnløs og testamenterede sin formue til oprettelse af Den Suhrske Stiftelse.

Ole Bernt Suhr arvede sig til 90.700 Rigsdaler. Takket være hans store flid og dygtig ledelse og på trods af at han måtte genopbygge handelshuset efter den store brand i 1795 voksede hans formue til 550.000 Rigsdaler i 1812. Statsbankerotten og de økonomisk svære tider i øvrigt gjorde, at formuen indskrænkedes betydeligt inden Ole Bernt Suhr’s død i 1815 hvor Dorothea overtog ledelsen og i 1819 var den svundet ind til 122.000 Rigsdaler. Dorothea stod som handelshusets ejer til sin død i 1842, men allerede fra 1815 deltog Johannes Theodorus i driften.

Ole Bernt Suhr og siden hen Dorothea er begravet på Assistens Kirkegård, dvs. på den “nye kirkegård udenfor voldende”. Deres grav befinder sig få meter fra Nørrebrogade ca. midtvejs mellem Jagtvej og Kapelvej.

På gravpladsen, som er omkranset af et smedejernsgitter blev der rejst et monument i sandsten.

Gravstedet har løbende været vedligeholdt med blomster, vintergran og med beskæring af buske. For godt et år siden var det dog tydeligt, at en større renovering var påkrævet hvis gravstedet skulle forblive blandt de pæneste på kirkegården. Dette arbejde afsluttedes i foråret 2004, hvorfor gravstedet igen fremstår nogenlunde som for mere end 160 år siden.