www.suhrske.dk

Som omtalt på sidste generalforsamling besluttede direktionen i 2003 at igangsætte arbejdet med Stiftelsens hjemmeside.

De første skridt blev taget med udformning af nyt logo og en overordnet designlinje, der kunne være fælles for Stiftelsens papirbaserede og elektroniske kommunikation. Dernæst var opgaven at finde en hensigtsmæssig, overordnet struktur for hjemmesiden. Disse helt grundlæggende dele af projektet blev udført med professionel bistand og kom på plads i foråret – sommeren 2004, da Stiftelsen gik over til at anvende nyt brevpapir og gjorde en første, rudimentær version af hjemmesiden tilgængelig på internettet.

Sigtepunkterne for arbejdet med hjemmesiden har i første række været at etablere en platform, der kan medvirke til at fremme dels Stiftelsens kommunikation med først og fremmest medlemmerne af den suhrske slægt, men også med forretningsforbindelser og andre interessenter, dels den indbyrdes kommunikation mellem slægtens medlemmer, dels administrativ forenkling og effektivisering.

Planen for det videre arbejde er at udfylde samtlige ovennævnte undermenupunkter i 2004/05. Af hensyn til ikke-dansksprogede medlemmer af slægten kommer (dele af) hjemmesiden til at foreligge i også en engelsksproget og en spansksproget version.

Peter Møgelvang-Hansen