Familiearkivet

Den første Beretning fra familiearkivet omhandlede 1977/78 og udkom i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen i 1978.
Det var Nils Teisen’s idé, og det var Nils, som siden med stort engagement årligt udarbejdede dette gule hæfte, som i mange hjem læses før indkaldelsen til generalforsamlingen og direktionens beretning.
Efter Nils Teisens trak sig tilbage, blev redaktionen af “Det gule hæfte” overtaget af Peter Suhr-Jessen.

Det sidste nummer af dette skrift udkom i 2005 idet Direktionen besluttede fremover at udsende oversigt over årets fødsler, indgåede ægteskaber, dødsfald og lignende direkte til slægten sammen med årsberetningen og generalforsamlings-indkaldelsen, mens slægtens registrerede medlemmer har direkte adgang til Slægtsstamtræet fra Stiftelsens hjemmeside .