Nils Teisen in memoriam

Stiftelsens forhenværende familiedirektør Nils Teisen er død 24. marts 2005 kort efter sin 80 års fødselsdag.

Nils Teisen var født 27. februar 1925 i København som søn af Tofa Alvilda Suhr (K84) og kammerjunker Christian Henrik Teisen. Efter cand. jur. eksamen i 1953 blev Nils Teisen ansat i Det danske selskab for kulturelt samvirke med andre nationer, fra 1956 i Industrirådet og i 1975 blev Nils Teisen Adm. direktør for Erhvervenes Eksportfremme Sekretariat, hvorfra han blev pensioneret i 1990. I 1991 modtog Nils Teisen ridderkorset for sin mangeårige og samfundsgavnlige indsats.

Nils Teisen var uhyre pligtopfyldende, flittig, hjælpsom og beskeden med mange forskelligartede interesser. Da Nils var 16 år, mistede han sin far. Dette kom til at præge ham livet igennem, hvor han indtil for få år siden boede sammen med og tog sig af sin mor, der døde 99 år gammel i 1998.
I en årrække var Nils Teisen i repræsentantskabet for Foreningen Dansk Kunsthåndværk og Industriel Design. Nils Teisen er også forfatter til lærebogen ”Eksportens juridiske problemer”, som udkom i 4 udgaver, og i en årrække var Nils underviser og censor i juridiske fag. Nils samlede også på bøger og ældre grafisk kunst, og var ejer af Truelskovgård i Ringsted, hvor han fik afløb for sin interesse for landbrug og tilbragte sommerferien.

Nils viste også glødende interesse for den Suhrske slægt, hvor han var familievalgt direktør fra 1973 til 2002. I denne periode tilbragte Nils, uden forventning om stor opmærksomhed eller tak, en stadig større del af sin fritid i Stiftelsens tjeneste med at sikre, udbygge og vedligeholde Stiftelsens ejendele og besiddelser, med at vedligeholde Stiftelsens arkiver, og med at opdatere slægten. Nils var således idémager og forfatter til den årlige ”Beretning fra Familiearkivet” fra 1978 til og med 2001, og forfatter til ”Den Suhrske Stiftelse 1859-1984” med en opdatering af slægtsstamtavlen fra 1959. Det er vel overflødigt at bemærke, at disse opgaver hver for sig var så store, at de fleste ville have opgivet på forhånd.

Nils havde en enestående indsigt i Den Suhrske slægt, som han kunne udenad helt tilbage til testators forældre. Spurgte man ind til slægtsforhold var Nils utrolig beredvillig til omgående at svare præcist og korrekt og hjælpsom til at skabe kontakter og forbindelser.
Nils kom ofte forbi Bonderup – især om sommeren når der var kirsebær i parken. Nils nød meget at vise Bonderup frem, og talrige gæster har gennem årene nydt godt af hans store viden om stedet og historien herfra. I de seneste år fik Nils stigende besvær med parkinsons sygdom og med hørelsen, hvorfor han måtte tilbringe sit sidste år på plejehjem.

Nils vil blive husket og savnet af os, som lærte ham nærmere at kende.

Ære være hans minde.