William Malling in memoriam

Stiftelsens familiedirektør gennem mere end 29 år, William Malling, er død 28. november 2005.

William Malling var født 2. august 1926 i København som søn af Fanny Henriette Suhr (K85) og Grosserer Aksel William Theodor Malling. Efter handelseksamen i 1948 og studieophold i Schweiz og London 1948-1950 kom William til faderens Assurancefirma August Borgen, hvor han fra 1969 og til sin pensionering var administrerende direktør. William passede også sine bestyrelser og var bl.a. Familiedirektør i Den Suhrske Stiftelse fra 1976 og til sin død.

Ligesom sin far var William høj og statelig. Bag Williams til tider lidt sky ydre gemte sig et varmt hjerte, der fik ham til vedholdende at kæmpe for hvad han havde kært eller syntes var ret og pligt. Ønskede man at påvirke hans synspunkter, gjaldt det om at være velforberedt og med argumenterne i orden. En god diskussion styrkede venskabet, specielt hvis William under vejs ændrede standpunkt.

William var en teknologisk ildsjæl, der som det naturligste interesserede sig for og anvendte nye hjælpemidler f.eks. i bilen, hjemme-PC, internet og Den Suhrske’s slægtsdatabase, som han var en varm fortaler for oprettelsen af. Den teknologiske ildsjæl kom også til udtryk i frustrationer, f.eks. når hjemme-PC’en ”ikke fungerede”.

William havde stor tillid til videnskab og godt håndværk og han havde en apparatagtig holdning til at denne kombination kunne løse stort set alle problemer incl. den sygdom, han døjede med i det sidste leveår.

William var en livsnyder med mange interesser, som han dyrkede flittigt: familie og venner, jagt, tennis, sejlads, rejser, haven, god mad og vin.

William vil blive husket og savnet af os, som lærte ham nærmere at kende. Ære være hans minde.