Gravsteder

Gentofte Kirkegård, afd. A.

Johannes Theodorus Suhr
Stifter af Den Suhrske Stiftelse

Assistens Kirkegård

Ole Bernt Suhr og Enkefru Dorothea Suhr
Stifters forældre

Tved Kirkegård

Carl Emil Suhr og Mette Suhr
Stiftere af Præstedøtre-legatet

Ugerløse Kirkegård

Frederik Suhr
Administrator af de Suhrske godser 1874-1891