Jørgen Nørgaard in memoriam

Med udgangen af December 2002 valgte højesteretsdommer Jørgen Nørgaard at fratræde sit job som Administrerende Direktør for Den Suhrske Stiftelse.

I 1993 afløstes Administrerende Direktør for Den Suhrske Stiftelse Peter M Christensen af Jørgen Nørgaard.
Jørgen Nørgaard var født i Holstebro 15.ende December 1939 og han blev cand. jur. i 1967. Jørgen Nørgaard var hele livet igennem usædvanlig arbejdsom og resultatorienteret. Samtidig med at Jørgen Nørgaard uddannede sig til advokat var han lektor i jura ved Aarhus Universitet og fra 1974 professor i formueret samme sted. Sideløbende havde Jørgen Nørgaard et utal af meget betydelige ”bibeskæftigelser” i offentlige og private nævn, råd, bestyrelser eller redaktionskomiteer og i 1992 blev Jørgen Nørgaard udnævnt til Højesteretsdommer. Udnævnelsen af Jørgen Nørgaard i 1993 fulgtes således Stiftelsens hidtidig praksis med at hente den Administrerende Direktør blandt Højesteretsdommere.

Det var karakteristisk for Jørgen Nørgaard altid at møde velforberedt. Jørgen Nørgaards stringens, grundighed og vilje til at lytte kombineret med hans store overblik gjorde det tilsyneladende nemt for ham hurtigt at træffe rationelle beslutninger og at opfylde sin del af en aftale til punkt og prikke. Som  det naturligste forventede Jørgen Nørgaard det samme af sine omgivelser, og når dette ikke var tilfældet kunne hans utålmodighed ikke altid skjules. Man skulle derimod tættere på Jørgen Nørgaard for at erkende, at et lille skævt smil, et hævet øjenbryn, et præcist råd, eller en tør underdrivelse dækkede over megen og fin humor, viden og menneskelighed.

Fra begyndelsen af sin tilknytning til Stiftelsen valgte Jørgen Nørgaard i højere grad end sine forgængere at etablere et overblik over Stiftelsens aktiver for derpå at udarbejde en strategi til bevarelse af Stiftelsens aktiver. Som led i denne strategi valgte Jørgen Nørgaard at tilknytte en række specialister som rådgivere. I de 9 år hvor Jørgen Nørgaard var Stiftelsens Administrerende Direktør var Stiftelsens interesser konstant i hans fokus. Bedst kendt er nok ”Fundatsen fra 1995”, renovering og siden salget af Sønderport, købet af Brorfelde Skovdistrikt, en betydelig forenkling og modernisering af administrationen herunder indførelsen af EDB, en gennemgribende restaurering af Stiftelsens ejendomme, og en opstramning af årsberetningen på generalforsamlingen.

Da Jørgen Nørgaard blev syg valgte han hurtigt at anmode om sin afsked samtidigt med at han med usvigelig omhu, ansvarsfølelse og imponerende energi identificerede sin efterfølger, Professor lic. Jur. Peter Møgelvang-Hansen, og planlagde den lettest mulige overdragelse af opgaverne til ham.

At  Jørgen Nørgaard er usædvanligt velrespekteret ses også af det hyldestskrift, Tabula Salutatotia, som venner og juridiske kolleger besluttede at udgive i forbindelse med Jørgen Nørgaard’s fratræden fra Højesteret. Skriftet indeholder bidrag fra mere end 50 dommere, advokater, embedsmænd og professorer fra ind- og udland og dækker over store dele af det juridiske spektrum, som Jørgen Nørgaard mestrede. Hyldestskriftet udkom kort før Jørgen Nørgaard døde natten til 7. maj 2003.

Jørgen Nørgaard vil blive savnet af os, som lærte ham nærmere at kende. Ære være hans minde.