Ugerløse Kirke

Ugerløse Kirke var i 1870’erne ejet af Den Suhrske Stiftelse, som besluttede at rive den gamle romanske kirke ned, da den efterhånden var meget forfalden efter at have skiftet ejer flere gange.

I stedet opførte Den Suhrske Stiftelse en ny kirke i italiensk romansk rundbuestil tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe. Kirken er opført i røde mursten og har et højt og firkantet tårn med et kegledannet rundt spir. På begge sider af tårnet er to meget mindre tårne med små spir. Kirkeskibet fortsættes med koret, der ender med en rund apsis.
Kirkegården indhegnes af kløvstensmure, kronet af enkelte teglstensskifter under en afdækning af vingesten. Vestmuren er af teglsten.

Der er plads til ca. 275 mennesker inde i kirken.

Den nye kirke blev indviet den 26. november 1876. Det foregik med megen højtidelighed. Provst H. A. Ravn holdt indvielsestalen, hvorefter de tilstedeværende præster oplæste skriftsteder fra Bibelen og kirkens præst, J. F. Engberg, prædikede dagens evangelium. I dagens anledning var koret hentet fra Vor Frue Kirke i København.
Efter højtideligheden nedlagde direktionen for Den Suhrske Stiftelse et skrin under alteret, hvori opbevares et aktstykke med oplysninger om kirkens opførelse m.m.

Den 17. januar 1918 overgik kirken til selveje.

Den Suhrske Stiftelse har skænket flere genstande til kirken:

Lysekroner

Fra 1700’rne. To gange otte s-svungne arme, der bærer rosetformede lyseskåle. Mellem armene refleksornament formet som klokkeblomst. Det profilerede skaft ender i stor hængekugle, hvorpå er indgraveret: “Gave til Uggerløse Kirke af Direktør F. Suhr og Hustru 1883”. Under kuglen er en drueklase. Over skaftet rider Jupiter på sin ørn. Hænger i koret.

Yderligere lysekroner. Indgraveret  på hængekuglen: “Ugerløse Kirkes kroner ere skjenkede af Direktør F. Suhr og Hustru. 1886”. Kronen, af barokform, hænger i skibets midterste fag, og er sandsynligvis skænket sammen med to mindre kroner, ligeledes barokformede.

To kandelabre
Fra 1884 af bronceret metal, 176 cm høje. Formet som korintiske søjler. De bærer hver en messinglysekrone med otte arme foruden en lysearm i midten foroven. På kuglen er indgraveret: “Gave fra direktør F. Suhr og frue 1884”.

Bibel
Frederik og Ida Suhr’s bryllupsbibel fra 1869. Skænket i 1893 ved testamentarisk gave.