Relationer mellem Suhr og Schou

Det er muligt at føre den Suhrske slægt tilbage til Bernt Suhr (1615-1685), der indvandrede fra Bremen og som blev gift med Magrethe Johansdatter Krammer (1621-1683). Slægten Schou er vanskeligere at føre længere tilbage end til Schou’s og Susanne Beckman’s forældre dvs. til begyndelsen af 1700-tallet.

Det tidligst kendte bånd mellem de to slægter skyldes at de to søstre Susanne Beckman (1756-1843) og Dorothea Beckman (1759-1842) blev gift i sommeren 1783 med henholdsvis Jacob Henric Schou (1745-1840) og Ole Berndt Suhr (1762-1815). De to søstre havde deres barndomshjem i Vestergade, der afgrænser Gl. Torv mod nord hvor deres forældre ernærede sig ved ølbrygning.

Jacob Henric Schou opkrævede i perioden 1781 til 1805 Øresundstold fra Helsingør. Da han i en alder af 60 år og “grundet svagelig”, lod sig pensionere med nærmest fuld løn flyttede Schou’s tilbage til København til hjørneejendommen “Huset med det grønne træ”, det nuværende Gl. Torv 24, hvor de blev naboer til Den Suhr’ske Gård, i de efterfølgende mere end 35 år. Der blev etableret en jerndør direkte mellem de to boliger sådan, at de to søstre kunne mødes uden først at skulle ulejlige sig ud på gaden.

Den Schou-Beckmanske Stiftelse er oprettet i 1843 efter Susanne’s død, mens end Den Suhrske Stiftelse er oprettet i 1859 efter Dorothea’s søn, Johannes Theodorus’s Suhr’s død. Denne rækkefølge vil blive benyttet nedenfor:

Schou-Beckmanske Stiftelse:
Testator: Kæmmerer & Etatsråd Jacob Henrik Schou er søn af sognepræst Jens Henriksen Schou og hustru Sara Jacobsdatter Lindberg. J H Schou blev gift i 1783 med Susanne Beckman, der er datter af Rådmand og Brygger Diderik Beckman (1721-1790) og Ellen de Pauli (1728-1802).

Jacob Henric Schou og Susanne Beckman er begravet på Assistents Kirkegård, hvor deres gravsted for få år siden blev restaureret.